Impactul calitatii apei

Impactul calitatii apei asupra starii de sanatate

Cum ne poate imbolnavi apa ?

 

Apa poate avea o mare influenţă directă sau indirectă asupra stării de sănătate a organismului uman. De acest subiect se ocupă în pricipal igiena, care este o ramură a medicinei prevenitve. Mai precis este o subramură a igieniei care de-a lungul timpului a avut variate denumiri precum igiena mediului, igiena comunală, sănătatea mediului etc.

 

Prejudiciile pentru sănătate pe care le poate cauza direct sau indirect apa le grupăm în:

 

 

Boli produse de microbi şi alte organisme dăunătoare („agenţi infecţioşi„) ce ajung la / în noi prin apă („Patologia hidrică infecţioasă”), cuprinzând ca principale clase, în funcţie de felul microorganismului în cauză: boli bacteriene, boli virale şi boli parazitare;

Boli produse de componente ne-vii din apă, deci diverse substanţe chimice organice sau anorganice a căror lipsă sau exces dăunează sănătăţii („Patologia hidrică neinfecţioasă”), şi care sunt generate de trei categorii de modificări: modificarea conţinutului de micro şi macroelemente chimice în apă; contaminarea apei cu substanţe chimice toxice şi contaminarea apei cu elemente radioactive.

Alte influenţe ale apei asupra sănătăţii umane generate de probleme de calitatea apei, ca de exemplu de poluarea termică, eutrofizarea, suspensii, coloranţi, duritatea apei, modificarea pH-ului etc.